Lied van de maand

Een paaslied: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.”

Het lied komt voor in verschillende liedbundels. Het is een Paaslied met tekst van Eduard Gerdes. De melodie is van Henri Abraham César Malan. Er zijn ook bronnen die Martinus Sieveking (1867-1950), een Nederlandse pianist en componist, aanwijzen als toonzetter van dit lied.

Het lied getuigt van het licht, dat gekomen is door de dood en opstanding van Jezus Christus en het nieuwe leven, dat daarmee is begonnen.

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht;

want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

Tekst van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.