Lied van de maand

Opwekking 123: Groot is Uw trouw o Heer.

Het lied is een vertaling van Great is Thy faithfulness. De tekst is geschreven in 1923 door Thomas O. Chisholm, de vertaler is onbekend. De muziek van het lied is geschreven door William Marion Runyan.

Het lied getuigt van de dankbaarheid van christenen voor de trouw, de vergevingsgezindheid, de kracht en de hoop, die zij ontlenen aan hun geloof in de almachtige God, die liefde is.

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde .

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,

zon, maan en sterren in hemelse baan

tonen zo duidelijk uw goddelijke wijsheid.

Uw grote trouw, die zal blijven bestaan.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt. 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Tekst van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.