Gemeentedag 2021: Opgeschreven en gedeelde verlangens

Tekst van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.