Update van de werkgroep communicatie

Beste gemeente, we maken volop vorderingen met de nieuwe website en app. Hieronder ziet u een aantal schermen van de app als voorbeeld:

We hopen na een aantal testweken met een kleiner gezelschap nog dit jaar live te kunnen gaan met de website en de app.

Tekst van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.